Ansprechpersonen

Geschäftsführung

9020 Klagenfurt am Wörthersee,
Gabelsbergerstraße 5
Tel.: +43 (0)463 34 01 19 – 20716
Fax: +43 (0)463 34 01 19 – 20723
E-Mail: office@contento.at

Standort Wien

1210 Wien,
Karl-Schäfer-Straße 3
Tel.: +43 (0)1 270 84 09–0
Fax: +43 (0)1 270 84 09-325
E-Mail: office.vienna@contento.at

Portrait Eisl

Emanuel Eisl
Geschäftsführung / COO
E-Mail: emanuel.eisl@contento.at

Portrait Moser

Peter Moser
Großkundenbetreuer
E-Mail: peter.moser@contento.at

Portrait Reichel

Karl Reichel
Stv. GF, Prokurist, Zentraleinkauf
Tel.: +43 (0)1 270 84 09-322
E-Mail: karl.reichel@contento.at

Gernot Wallner
Operations Manager
Tel.: +43 (0)664 889 101 76
E-Mail: gernot.wallner@contento.at

Portrait Gfrerer

Christian Gfrerer
Key Account Manager Kärnten
Tel.: +43 (0)664 50 45 993
E-Mail: christian.gfrerer@contento.at

Portrait Schneller

Johannes Schneller
Key Account Manager Steiermark
Tel.: +43 (0)664 85 23 572
E-Mail: johannes.schneller@contento.at

Michael Berghammer

Michael Berghammer
Key Account Manager Österreich West
Tel.: +43 (0)664 83 47 674
E-Mail: michael.berghammer@contento.at

Bernhard Hermann
Key Account Manager Wien/NÖ/Bgld
Tel.: +43 (0)664 125 69 90
E-Mail: bernhard.hermann@contento.at

Michaela Friedl
Leiterin Diätologie
Tel.: +43 (0)664 889 101 73
E-Mail: michaela.friedl@contento.at

Wir sind sehr gerne Ihr Ansprechpartner. Bitte kontaktieren Sie uns.